SurfaShield C

SurfaShield-C
SurfaShield C
SurfaShield C er et banebrytende nytt produkt på det norske markedet. Produktet skaper ikke bare en fin ren overflate på underlaget, men en vedvarende selvrensende overflate (Fotokatalyse), som ikke blir slitt.

SurfaShield C virker som en katalysator, om ved hjelp av UV-lys skaper oxygen og hydroxyl, som igjen bryter ned overflatens bakterier, begroinger, alger, mugg og forureningspåvirkning som NOx (bileksos og nitrogenoxider) samt (VOC) farlige flyktige stoffer.

SurfaShield kan påføres på alle porøse overflater som murstens-, betong- og teglfasader samt på belegningssten og støttemurer. Underlaget skal renses med DeSalin seriens produkter - alt etter underlagets beskaffenhet, før SurfaShield C påføres.

SurfaProducts Norge er stolte over, at nettop dette produkt er nominert til Byggeri´14 Klimapris, og vi er overbevist om at dette produkt vil revolusjonere hele den norske byggebransje, da det ikke kun kan benyttes på nybygg, men også på alle eksisterende byg.gningsoverflater

Vår siste NOx rapport beviser, at en fasade på 100 m2 behandlet med SurfaShield C (2 strøk) renser NOx og VOC påvirkninger tilsvarende til 13 norske trær.

Produktet har mange års levetid.

Produktet fåes i 1-4L

1L NOBB nr: 44477860 - 4L NOBB nr: 48165036

Visualisering:  Fotosyntese vs Fotokatalyse - “hvordan virker det?”

Fotokatalyse herregaardssten
Kan Brukes På:
 • Alle porøse overflater
 • Naturkeramikk
 • Tegl (taksten og mursten)
 • Betong (belegning, støttemurer og fasader)
 • Skifer, natursten
 • Puss (filsede og vannskurede overflater)
Hvorfor SurfaShield C:
 • Alltid rene overflater
 • Unngå alger og begroinger
 • Hvite fasader forblir hvite og rene
 • Ru overflater forblir pene og rene
 • Renser luften NOx og VOC
 • Fjerner urinlukt
 • Selvrensende og selvsteriliserende
 • Fotokatalytisk

SurfaShield C (fotokatalyse) på Fiberbetong eller Betong Fasade

Video_kommer_snart

SurfaShield C (fotokatalyse) på Fasadeisolerings Puss Fasade

Video_kommer_snart

SurfaShield C (fotokatalyse) på Murstensfasade

Video_kommer_snart

SurfaShield C (fotokatalyse) på Betong fliser/støttemur

Video_kommer_snart

Ofte Stillte Spørsmål:
Er produktet vanskelig å påføre?

SurfaShield C påføres lett med en lavtrykssprøyte eller rulle/pensel. Dog skal det sies, at alle underlag, som skal påføres fotokatalyse, skal renses med DeSalin seriens produkter - alt etter underlagets beskaffenhet. Dessuten anbefaler vi, at underlaget impregneres med SurfaPore C for et alltid tørt underlag for Surfashield å arbeide på.
Hvor mye skal jeg bruke?

Dette avhenger av underlagets karakter, men 1 L rekker normalt til 8- 12 m2. (1 lag)
Er produktet miljøskadelig?

SurfaShield er miljøvenlig gjennom sin nedbrytning av NOx og VOC. Selve produktet er miljøskadeligt å produsere, men nøytraliseres grunnet produktets positive innvirkning på klimaet. Max. VOC innhold i produktet er 103 g/L -1. SurfaShield C er ikke oxiderende.

Relaterte Referanser

Close