Verdier

Værdier_CSR

SurfaProducts Scandinavia AS har stort fokus på miljø og klimaforandringer.
Vi arbeider derfor målrettet med utvikling av våre produkter, så vi kan levere markedets mest miljøvennlige løsninger til å rense, impregnere og overflatebehandle norske fasader.

Samtidig jobber vi med nye produkter til nedbrytning av NOx og VOC (farlige flyktige stoffer), som vi alle blir utsatt for, via bileksos og miljøforurensninger.

Vårt mål og verdier går hånd i hånd, og vi vil arbeide hardt og målrettet for å medvirke til et renere og sunnere miljø.

Gjennom samarbeid skapes de beste resultater, og vi vil benytte oss av så mange input vi kan få, for å utvikle produkter til å møte morgendagens utfordringer.
Close