Impregnering av murstensfasade

DeSalin-K
DeSalin K
SurfaPore-C
SurfaPore C
SurfaShield-C
SurfaShield C
Murstensfasader er diffusjonsåpne og sugende. Dette er absolutt en fordel for den fukt, som kommer innenfra, men kan være en utfordring ved utvendig fukt og fra værpåvirkninger.

Med SurfaPore C fasadeimpregnering forblir fasaden tørr og vanntett, samtidig som den er 96 % diffusjonsåpen, så fukt som kommer innenfra kan fordampe ut.

Med en SurfaPore C impregnert vegg unngår du problemer med frostsprengninger og fuktskader. Du får dessuten en tørr vegg, som isolerer varme bedre.

Veiledning:

  • Påfør DeSalin K uttynnet 1:5 eller 1:3 på underlaget med en rull, svamp eller lavtrykssprøyte.

  • La væsken virke i 5-10 min. Vask deretter med en skurebørste og rent vann.

  • Underlaget skal være helt tørt før påføring av impregnering.

  • Dekk til under veggen for overskydende impregnering.

  • Påfør SurfaPore C med en lavtrykssprøyte eller rull og påfør tilstrekkelig mengde, slik at underlaget blir mettet tilstrekkelig, før du går videre.


Ønskes en varig ren overflate, fri for alger og forurensing, anbefaler Surfa å etterbehandle med et fotokatalyseprodukt som SurfaShield C.

Veiledning:

  • Underlaget skal være helt tørt før påføring av SurfaShield C.

  • Påfør SurfaShield C ufortynnet på underlaget med en rulle, svamp eller lavtrykssprøyte.

  • La væsken suge inn i underlaget, og sørg for at overskytende væske tørkes av .

Close