Impregnering av marmor/naturkeramikkfasade

DeSalin-C
DeSalin C
SurfaPore-M
SurfaPore M
SurfaShield-C
SurfaShield C
Impregnering av marmorfasader kan absolutt være en fordel. Marmor er natursten og  et sugende underlag, hvilket gjør marmor mottagelig for olje, vann m.m.

Dette kan skape misfarginger og begroingsproblemer, hvilket ikke pynter på det arkitektoniske uttrykk. Med en SurfaPore M fasadeimpregnering kan marmorfasader beholde en tørr og tett klimaskjerm og samtidig være vann- og oljeavvisende.

Veiledning:

  • Påfør DeSalin C fortynnet 1:3 på underlaget med en rulle, svamp eller lavtrykkssprøyte.

  • La væsken virke i 5 min. Vask deretter med en skurebørste og rent vann.

  • Underlaget skal være helt tørt før påføring av impregnering.

  • Dekk til under veggen for overskytende impregnering.

  • Påfør SurfaPore M med en lavtrykkssprøyte eller rulle og bruk rikelige mengder. La væsken suge inn i underlaget.

  • Etter 5 min tørkes det med en lo fri klut for å fjerne overskytende væske.


Ønskes en varig ren overflate, fri for alger og forurensing, anbefaler Surfa å etterbehandle med fotokatalyse som SurfaShield C.

 Veiledning:

  • Underlaget skal være helt tørt før påføring av fotokatalyse.

  • Påfør SurfaShield C ufortyndet på underlaget med en rulle, svamp eller lavtrykkssprøyte.

  • La væsken suge inn i underlaget, og tørk overskytende væske.

Close