Impregnering av betongfasade

DeSalin-K
DeSalin K
SurfaPore-C
SurfaPore C
SurfaShield-C
SurfaShield C
Impregnering av betongfasader kan absolutt være en fordel. Betong er sugende,- i noen tilfeller mere en andre. Det kan forekomme misfargninger og begroinger på betong, hvilket ikke pynter på  det arkitektoniske uttrykk. Med en SurfaPore C fasadeimpregnering kan betongfasader opprettholde en tør og tett fasade, som er motstandsdyktig mot fukt, regn og vind, men samtidig være 96 % diffusjonsåpen, slik at vanndamp/fukt kan ledes uhindret ut.

Samtidig har en impregnert vegg ikke problemer med frostsprengninger eller fuktgjennomtrengning til armering.

Veiledning:

  • Påfør DeSalin K fortynnet 1:5 eller 1:3 på underlaget med en rulle, svamp eller lavtrykssprøyte.

  • La væsken virke i 5-10 min. Vask deretter med en skurebørste og rent vann.

  • Underlaget skal være helt tørt før påføring av impregnering.

  • Dekk til under veggen for overskytende impregnering.

  • Påfør SurfaPore C med en lavtrykssprøyte eller rulle og bruk rikelige mengder. La vesken suge inn i underlaget.


Ønskes en varig ren overflate, fri for alger og forurensing, anbefaler vi fra Surfa å etterbehandle med et fotokatalyseprodukt som SurfaShield C.

Veiledning:

  • Underlaget skal være helt tørt før påføring av fotokatalyse.

  • Påfør SurfaShield C ufortynnet på underlaget med en rulle, svamp eller lavtrykssprøyte.

  • La væsken suge inn i underlaget, og sørg for å tørke av overskytende væske.


Close